mars 16, 2020

Vad händer med turismen nu då?

Samtalsämnet som dominerar alla samtal just nu, Coronaviruset, förväntas få en monumental påverkan på besöksnäringen. Det är alla överens om, men om vi bortser från det akuta läget just nu och funderar på vad som kommer ske på lite sikt så finns det ett antal frågor att fundera kring för oss som på olika sätt arbetar med besöksnäringen. Vad händer med de internationella besökarna och hur agerar svenskarna i planeringen av sina kommande ledigheter under året? Vi kan naturligtvis inte veta säkert men vi kan sia om vad som kommer ske.

januari 27, 2020

Destinationspodden och Mårten Westlund är Veckans Profil i Turismnytt

Hej Destinationspodden och hej Mårten Westlund! Berätta, vad handlar Destinationspodden om? Destinationspodden är podden som vill inspirera alla som jobbar med destinationer på något sätt. Det kan vara, allt ifrån dig som driver den lilla kajakuthyrningen, till dig som jobbar på en organisation som utvecklar en hel region. Ambitionen är att du som lyssnare i varje avsnitt någon gång ska känna att, – det där tipset var riktigt bra, det kan jag använda i min verksamhet. Sen hoppas vi också att fler vågar satsa på sin dröm och starta sitt eget besöksnäringsföretag eller utveckla sin destination. Oftast nördar vi ner oss i en specifik destination och fokuserar på hur destinationen skapar flöden av besökare, kommunicerar och hur man jobbar för att få långsiktig lönsamhet. Sedan blir det alltid lite anekdoter inemellan. I avsnitten har vi oftast med tre olika personer som arbetar med att utveckla destinationen. Det kan gärna vara en företagare, någon från en destinationsorganisation och ibland boende eller olika besökare.

november 20, 2019

Hur förlänger jag säsongen?

Många destinationer kämpar med att försöka förlänga sin säsong för att uppnå bättre lönsamhet. Istället för att verksamhetens hela årsintäkt ska ros hem på några få sommar- eller vinterveckor vill man sprida ut besökarna över en längre tid. Sätten att göra det på är lika många som det finns destinationer. Men det finns några övergripande trender som visat sig vara framgångsrika. Här kommer några exempel på hur olika aktörer arbetat med att förlänga sin säsong:

november 16, 2019

Vad är en destination?

Man kan säga att, ur ett upplevelseperspektiv är, en destination en kedja av upplevelser.