november 16, 2019

Vad är en destination?

Man kan säga att, ur ett upplevelseperspektiv är, en destination en kedja av upplevelser.

En destination är en geografisk plats, stor eller liten, som har en egen identitet. Destinationer karaktäriseras ofta av att de erbjuder eller står för något specifikt, som lockar besökare. Det kan vara en särskild upplevelse, en intressant verksamhet eller en kombination av verksamheter och upplevelser som tillsammans bildar destinationen. Man kan säga att ur ett upplevelseperspektiv är en destination en kedja av upplevelser. Destinationens storlek kan skilja sig mycket, det kan handla om en region som Östergötland, en kuststräcka som västkusten, eller ett naturområde som Höga Kusten. Det kan också användas om en del av en stad som Majorna i Göteborg. Det innebär att det kan finnas många mindre destinationer i en större destination. Ett begrepp som kommit att användas mer och mer är mikrodestination. En mikrodestination är hyperlokal och kan bestå av ett gathörn eller en bit av en gata någonstans. 2lång som är namnet på Andra långgatan i Göteborg är ett bra sådant exempel.

En stark trend idag är att olika företag som är intresserade av att locka besökare i någon form kopplar an sitt varumärke till sin plats, sin destination. Kanske är verksamheten inte stark nog att vara en reseanledning i sig själv, men tillsammans med kraften i andra verksamheter, sevärdheter och upplevelser kvalificerar man sig och blir tillräckligt intressant för att attrahera besökare. Ju mer det finns att uppleva på platsen desto längre stannar också besökaren.