oktober 11, 2019

Kapitulera inte i din digitalisering

Besöksnäringen är en av de branscher som spås växa mest under de kommande åren. Men branschen är splittrad och digitaliseringen går långsamt. Det sägs att 80% av upplevelseföretagens bokningar i Sverige sker off-line. En sak som förenar många företagare är att de inte startat sin verksamhet för att få jobba med digital marknadsföring. Då är det lätt att ta de absolut enklaste vägarna i sin digitalisering. Det blir lätt att lägga hela sitt varumärke och marknadsföringsarbete på sociala medier som felaktigt ofta kallas för gratis.

 

Sociala medier är inte gratis

De är kanaler där man måste betala för spridning, precis som i vilket andra traditionella medier som helst. Deras affär bygger på att de äger informationen om användarna och tar betalt för att företagen ska få tillgång till den. De stora plattformarna Facebook, Linkedin, Instagram och Tripadvisor är bra, effektiva och viktiga men de är inte gratis. Man bör se dem som ETT sätt att nå kunderna men akta sig för att ha dem som plattformen all marknadsföring utgår från.

I takt med att de stora sociala medieplattformarna fått mycket kritik i och med kriser som Cambridge Analytica har man valt att ändra inriktning och Facebooks nya mantra lyder exempelvis – The future is private. Det innebär att man idag gör det svårare och svårare att plocka ut data från plattformarna, att företagssidors synlighet sjunker dramatiskt och att möjligheterna att få kunskap om följare och kunder blir allt svårare. Samtidigt blir det alltmer tydligt att jakten på lajks har mycket lite med lönsamhet och långsiktighet att göra.

Vad ska man göra då?

Fortsätt gärna använd sociala medier men utgå från en egen digital plattform som bas och driv trafiken dit. Till en egen hemsida, där du som företagare eller organisation äger och styr synlighet och innehåll, där du har full kunskap om din kunds aktivitet och där ni äger relationen med kunden. Det är ju också här som ni på ett enkelt sätt kan visa upp hela destinationens utbud och styrkor och samverkar med andra aktörer på er plats. Det är här ni skapar känslan för det lokala engagemanget, drivkraften och den lokala stoltheten. Det är något som lätt glöms bort i de sociala kanalerna.

 

Helt enkelt, äg din affär och ditt innehåll, så slipper du tappa kontrollen, känslan och intäkterna.