Det började gå bra när vi slutade se varandra som konkurrenter

Många av våra företagskunder vittnar om att samarbete är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att lyckas. När man slutar se besöksnäringsföretagarna runt omkring som konkurrenter och istället ser dem som komplementärer som hjälper till att skapa platsens attraktionskraft kommer framgång. Basetools alla lösningar är byggda för att förenkla för alla former av samarbete. Att skapa fler reseanledningar som får besökare att komma, stanna och spendera mera. Det ger lönsamma företag och växande destinationer.

Vi är naturligtvis extra stolta över att så många företag och destinationer väljer Basetool.

- Vi har valt att ha Basetools evenemangskalender även på Kungsbacka kommuns webbplats. Våra företag ser ett stort värde i att evenemangen syns i två viktiga kanaler, visitkungsbacka.se och kungsbacka.se. Vår kalender innehåller allt från lokala evenemang på biblioteken till stora internationella idrottsevenemang. Den är ett verktyg för invånarna att hitta vad som är på gång.

— Heidi Fondell, kommunikatör Kungsbacka Kommun

- En modern webbplats ska vara dynamisk och i ständig utveckling. Vi har jobbat för att besökar-
upplevelsen ska bli mer visuell, ha mer känsla och betydligt större bildutsnitt än tidigare. När jag såg Basetool Destination Web föll allt på plats, det här var exakt vad vi ville ha.

— Anders Kihl, marknadsförare digitala medier på BoråsBorås AB

- Vi kan använda bildspråket på ett helt annat sätt än tidigare. De stora bilderna står i fokus och kan effektivt sälja in destinationen. Många nya funktioner bidrar till en bättre besökarupplevelse, t ex integreringen av TripAdvisor, som gör att besökarna lätt kan ta del av andras omdömen.

— Åsa Malmqvist, marknadskoordinator på Visit Sörmland