Background Image

Vanliga frågor och svar

Hur Basetool fungerar och vilken funktionalitet man får.

Varför Basetool?

Som företagare administrerar du ditt eget utbud och har därmed fullständig kontroll över innehåll samt bestämmer vad som ska publiceras var. Utbudet kan visas upp på webbplatser, i appar eller andra kanaler. Dessutom får du en plattform för samverkan med turismnäringens alla aktörer.

Vem kan använda Basetool?

Basetool fungerar lika bra för alla företag inom turismnäringen, oavsett storlek eller verksamhet.

Vad tjänar jag på att använda Basetool?

Basetool ger dig möjlighet att synas på en eller flera webbplatser, företagshemsida, evenemangskalendrar, i appar mm. Genom att synas mer når du fler besökare och nya kunder, vilket ger dig mer affärer.

Vad är Basetool Company Web?

En attraktiv, responsiv företagshemsida med enkel administration. Har du befintligt innehåll i Basetool, innebär det en ganska liten arbetsinsats för att skapa din nya hemsida. Alltså behöver du bara skapa ditt utbud en gång för att kunna nå ut på många ställen.

Varför ska jag använda Basetool?

Genom att använda Basetool blir du en del av ett större sammanhang. Du drar fördel av en större organisations styrka men har själv möjlighet att bevara din egna identitet. Du har kontroll över dina texter, bilder och övrig media i och med att du som företagare själv administrerar ditt utbud.

På vilket sätt kan Basetool förenkla mitt arbete?

Med Basetool kan du arbeta när och var du vill. På kort tid skapar du en ny presentationssida eller redigerar ditt befintliga innehåll, fungerar lika enkelt i datorn som i mobilen. Genom Basetool kan du skapa kontaktnät med branschkollegor och nya samarbeten.

Vad skiljer Basetool från andra system?

I de flesta system administreras besöksnäringens utbud centralt. I Basetool administrerar du själv dina egna presentationssidor och ansvarar för din marknadsföring. Basetool är utvecklat specifikt för besöksnäringen och utvecklas kontinuerligt med nya smarta funktioner.

Är Basetool svårt att använda?

Under hela utvecklingen av Basetool har målsättningen varit att göra systemet så användarvänligt som möjligt. Även för en ovan användare går det snabbt att lära sig och det finns hjälp att få under hela arbetets gång.

Jag vill ha svar på fler frågor.