Vårt paket: Destinationsorganisationen

* Plattform för samverkan och digitalisering
* Varumärkesbyggande på flera destinationsnivåer
* Decentralisera utvecklingen av besöksnäringen
* Gör att alla verksamheter och företag på din plats kan medverka
* Öka flödet av besökare
* Öka lönsamheten för näringen
Vårt paket "Destinationsorganisationen" passar för organisationer och destinationer som arbetar med många intressenter och flera kommunikationskanaler för att locka en bredd av olika målgrupper. 

Borås utnyttjar kraften i hela destinationen

Borås eget destinationsbolag Borås Turism, Marknad och Evenemang har våra system som bas för att samverka och få ut hela kraften i Borås alla reseanledningar. Med basen i destinationshemsida, hundratals topplistor I Destinero, Destinero Points runt om i staden i kombination med ett extremt aktivt evenemangsår skapar Borås en destinationsupplevelse före, under och efter besöket.

Upplev Borås

Bygg din digitala destination tillsammans med hela näringen

I Basetools plattform skapar du din kommunikation, dina erbjudanden och visar kraften i hela din destination och dina subdestinationer. Innehållet visas i din destinations digitala kanaler, i företagens kanaler, i subdestinationernas kanaler och i destinero.com. Destinero är Basetools kostnadsfria digitala besöksservice där du skapar listor med din destinations bästa upplevelser, evenemang och besöksmål. Basetool kan administreras både från desk top och mobil.

Innehåll och pris

Dessa lösningar används ofta av Destinationsmarknadsorganisationer och företagarföreningar. Organisationen hanterar ofta en huvuddestination med flera större och mindre destinationer under dess paraply. Destinationerna kan vara varumärkesmässiga och geografiska.
I vårt paket "Destinationsorganisationen" ingår:

* Destinationshemsida
* Destinationshemsidor för subdestinationer
* Användarkonton i Basetool för såväl organisation som företag
* Företagskonton och licenser i Basetool
* Integrerade kartlösningar och kartportaler
* Evenemangshantering
* Listning av paket & erbjudanden
* Destinero
* Destinero Points

Komponenterna ovan ska ses som ett grundförslag. Basetool har ett 100-tal olika komponenter som kan adderas för att skapa den perfekta lösningen för varje kund.

Vårt paket "Destinationsorganisationen" offereras separat.
Går du i upphandlingstankar? Kontakta oss för att höra hur vi ser på upphandlingen av effektiva plattformar som bygger destinationen underifrån. Det ger långsiktiga lösningar som håller långt bortom ett budgetår, eller ett projektanslag.

Kontakta oss för offert

Användarvänliga lösningar på komplexa utmaningar

Företagen på destinationen uppdaterar, marknadsför och administrerar själva sitt utbud av tjänster och produkter. Organisationen godkänner det som ska publiceras i kanalen. En garanti för ständigt aktuell och kvalitetssäkrad information. Samverkan mellan turismnäringens alla aktörer blir starkare och rollfördelningen tydligare.

Arbeta effektivt i Basetool

Locka fler besökare till din destination

Prata med en av våra experter för att ta reda på hur Basetool kan hjälpa din verksamhet och plats att locka fler besökare.

I Basetool byggs digitala destinationer

Plattformar där företag, verksamheter, organisationer och destinationer kan medverka, synas och samarbeta

Före, under och efter besöket

Lyft era upplevelser, evenemang och besöksmål från det att besökaren börjar söka till att de lämnar din plats

Destinationer är kedjor av upplevelser

Utnyttja styrkan i allt din plats har att erbjuda

Kontakta våra experter

Tack för din förfrågan.
Vi återkommer till dig så snart vi bara någonsin kan.