För oss handlar det om att göra skillnad på riktigt

Varje dag bygger vi vidare på det förtroendefulla samarbetet i Basetool. Våra kunder tycker att det har blivit lättare att lyckas och konkurrera. Det betyder att vi har lyckats ge organisationer och företag en helhetslösning som driver utvecklingen framåt och som ökar framgången för svensk turism och besöksnäring.

Varför finns vi?

Besöksnäringsföretag och destinationer behöver göra fler och bättre affärer. De behöver enkla och effektiva sätt att synas, enskilt och tillsammans, för att locka fler besökare. Allt på sina egna villkor. Vi hjälper dem att göra just det.

Vår vision

En majoritet av alla besökare planerar och kommunicerar sina besök digitalt. Före, under och efter besöket.
De destinationer och besöksföretag som samarbetar och lyckas behålla kundens intresse under hela resan lockar flest besökare.
Basetools kunder är dessa företag och destinationer.

Våra kärnvärden - Det som utmärker oss på Basetool är att...

Vi tror att gruppen är starkare än individen och att vi och våra kunder blir bättre när vi ser aktörerna runt oss som kompletterande och inte bara konkurrenter.

Vi delar med oss av vår kunskap och fångar upp andras. Att vara en del av vårt nätverk innebär ständig utveckling och inspiration.

Vi lägger räls, vi bygger infrastruktur och vi vill se helheten. Varje del i vårt arbete ska tydligt hänga ihop med de andra. Våra roller internt ska tydligt kroka i varandra som i ett sömlöst flöde.

På samma sätt vill vi att allt vi gör ska vara en del i ett större sammanhang. Ambitionen och kunskapen ska avgöra hur framtiden ser ut, inte vilken roll man har.

— Kroppen

Vårt fokus är enkelhet och användarvänlighet i alla delar av vårt arbete, ifrån fakturor till kundtjänst, till UX.

Vi utgår alltid ifrån kundens vardag och utvecklar processer och lösningar som gör livet enklare och mer lönsamt för såväl kunder som medarbetare.

— Hjärnan

Vi mår som bäst när vi känner att vi hjälper våra kunder och varandra att lyckas. I våra möten är vi avväpnande och genuina. Vi och våra kunder uppskattar att ha en personlig relation och inte bara vara en i raden.
Vi vågar ifrågasätta våra kunders önskemål och varandras idéer, när vi tror att det gör oss bättre.

— Hjärtat