Background Image

Vanliga frågor och svar

Hur Basetool fungerar och vilken funktionalitet man får.

Varför Basetool?

Om man behöver en helhetslösning för destinationens digitala marknadsföring är Basetool det självklara valet. Här får man flera produkter som täcker besöksnäringens behov. Med Basetool får man också en arbetsfördelning som maximerar nyttan för alla aktörer.

Varför ska jag välja Basetool för min destination?

Det finns en trygghet i att investera i ett system som ständigt utvecklas, förbättras och som redan används av många destinationer. Basetool har under många år anpassats och utvecklats mot besöksnäringen för att vara det ledande verktyget inom destinationsutveckling.

Varför välja Basetool istället för att utveckla något eget?

Basetool är en färdig plattform som redan används av flera aktörer. Den kan tas i bruk direkt, vilket är både kostnads- och tidseffektivt. Basetool är också en helhetslösning med enorm utvecklingspotential där man får möjlighet att komplettera med nischade produkter för specifika ändamål.

Varför Basetool Destination Web?

Man får en destinationswebbplats med aktuellt innehåll som är lätt att administrera och helt integrerad med Basetool. Ett koncept som kan anpassas utifrån kundens önskemål. Webbplatsen visar upp en blandning av inspiration, redaktionellt material och företagens utbud.

Vad skiljer Basetool® från andra system?

Det decentraliserade arbetssättet är unikt för Basetool®. Företagen administrerar sitt utbud och organisationen granskar och kvalitetssäkrar. Man får en mycket mer effektiv arbetsfördelning. Dessutom har vi byggt in funktioner för klassificering och filtrering så att administratören har kontroll på vilket innehåll som hamnar var och på vilken nivå.

Fungerar Basetool mot den utländska marknaden?

Alla Basetoolprodukter har fullt språkstöd. Förutom att man kan spegla Basetoolinnehållet för valt språk så kan man även anpassa språkversionerna så att dom passar aktuell marknad och målgrupp.

Jag har fler frågor