Region Östergötland & Basetool

Region Östergötland och Visit Östergötland, en majoritet av regionens kommuner och hundratals företag, använder sedan många år Basetool som en gemensam infrastruktur för att hantera och publicera besöksnäringens utbud, besöksmål och evenemang.
Företag, föreningar och offentliga enheter kan därmed uppnå konkret samverkan där man både bidrar till och nyttjar möjligheten att medverka i flera olika digitala sammanhang och aktiviteter. Attraktionskraften ökar på både internationell, nationell, regional och framför allt lokal nivå, både för destinationer som helhet och varje enskilt företag.

Förändringar 2021

Under hela år 2020 fungerar användningen som vanligt för alla företag, föreningar, turistorganisationer och offentlig verksamhet. Från och med januari 2021 gäller nya förutsättningar.

Läs mer!

För företag och föreningar

Nya Basetool är utvecklat för enkel innehållsadministration i mobiltelefon. Förutom möjligheter att medverka i Östergötlands olika evenemangskalendrar och destinationswebbplatser på regional och lokal nivå, får företag tillgång till ett verktyg som förenklar digitalisering i vardagen, t ex att via Basetool uppdatera information på Google My Business.

Nya Basetool

Medverka i flera sammanhang

Genom att använda Basetool finns det möjlighet att medverka i flera olika sammanhang.

Alla sammanhang