Bildens fokuspunkt

I och med att de flesta webbplatser i dag är responsiva, ställer det stora krav på hur bilder hanteras, eftersom de kan visas i olika format och olika storlekar beroende på om de visas i mobil, surfplatta eller på dator.

Koppla evenemang till en arena

Om du har en verksamhet där det sker evenemang t.ex. ett uppträdande på en restaurang eller en utställning på ett museum, kan du ange att restaurangen eller museet är en arena. Därefter kan du koppla evenemang till den arenan. När någon besöker restaurangens eller museets sida kommer de att se de evenemang som är kopplade till den.

Koppla verksamheter och paket/erbjudanden

För att en besökare lättare ska kunna ta del av ert utbud, kan du koppla samman företagets presentationssidor.

Lägg till språkversion

Du kan skapa språkversioner av dina sidor i Basetool.