Hjälp via frågetecknet

När du arbetar med Basetool finns hjälp nära till hand i varje rubrik.

Kategorier - viktigt att välja rätt

När man väljer kategori ska man vara så noggrann som möjligt.

Menyöversikt

Ladda ner en sammanställning över vad som finns under de olika flikarna och menyerna för att underlätta ditt arbete när du administrerar sidor i Basetool.

Registrera dig och ditt företag

Gör så här för att registrera dig i Basetool.