Hittar besökarna ditt företags utbud på Google?

För att kunna fånga upp potentiella besökare på webben är det mycket viktigt att sidan visas så högt som möjligt i sökresultatet på Google. För att lyckas med detta är det viktigt att tänka på hur och vad du skriver och vilka ord du använder.

Rekommendera andras Basetoolinnehåll.

Man kan med fördel rekommendera andras innehåll i Basetool. Om du t.ex. har en aktivitet, kan du ge besökaren rekommendationer till var man kan bo och äta i närheten. Detta kan öka intresset för ditt besöksmål och underlättar samtidigt för besökarens planering.