Hjälp via frågetecknet

När du arbetar med Basetool finns hjälp nära till hand i varje rubrik.

Kategorier - viktigt att välja rätt

När man väljer kategori ska man vara så noggrann som möjligt.

Kom igång

Gör så här för att registrera dig i Basetool.

Menyöversikt - områdesadministratör

Sammanställning över vad som finns under de olika menyerna i Basetools administration