Bildens fokuspunkt

I och med att de flesta webbplatser i dag är responsiva, ställer det stora krav på hur bilder hanteras, eftersom de kan visas i olika format och olika storlekar beroende på om de visas i mobil, surfplatta eller på dator.

I företagets bildbank kan du ändra bildens fokuspunkt för att bättre kunna styra hur bilden visas.

Basetool utgår från att du vill visa så mycket som möjligt av bilden. Gör du ingen inställning av fokuspunkt, kommer fokuspunkten ligga centrerad i bilden.

Basetool har även en inbyggd funktion för ansiktsigenkänning. Det innebär att om det finns ett tydligt ansikte på bilden anpassas fokuspunkten utifrån ansiktets placering på bilden.

Gör så här för att justera bildens fokuspunkt:

Gå till företagets bildbank i administrationen, eller om du håller på att redigera en presentationssida, klicka på ”Visa bild i bildbanken” för aktuell bild.
Klicka på ”Ändra fokuspunkt”
Flytta den blå markeringen tills du är nöjd med utsnittet av bilden i de tre förhandsvisningsvyerna till höger på sidan. Det finns många olika bildformat, förhandsvyerna utgör några exempel. Spara.

Före ändring av fokuspunkt.

 

Efter ändring av fokuspunkt.

Tillbaka till Innehållsförteckning