Exportera innehåll från presentationssidor

Du kan exportera valda delar från presentationssidor till en textfil eller som XML. Exempelvis om du vill skicka informationen till en tidning eller annan trycksak.

I er kanal väljer du ”Exportera” – ”Exportera som XML”.

 

Filtrera ut de presentationssidor du vill få med i exporten under ”Exportera som XML”.

I exemplet nedan filtreras alla evenemang med underkategorin ”Barn och familj” i området Göteborg mellan den 1 april 2019 – 30 april 2019. (Du kan bara söka från dagens datum och framåt.)

Klicka på sök.

 

Välj vilken information du vill ha med i exporten under rubriken ”Välj fält du vill ha med i exporten”. Lägg till fälten i den ordning du vill visa dem.

Observera att om du väljer ”Bilder” kommer bilderna inte att visas. Du når bilderna via länken som bifogas i texten.

Under "Valda fält" ser du vilka fält du valt och som kommer att följa med i exporten.

Välj slutligen om du vill exportera och spara filen som en textfil eller som XML.

 

Exempel på innehåll som är exporterat till en textfil.


Tillbaka till Innehållsförteckning