Skapa en urvalslista i Basetool

Urvalslistan visar en listning över manuellt utvalda sidor. Urvalet visas markerat på en kartbild med länkar till sidorna.

När man skapar en urvalslista väljer man manuellt vilka presentationssidor som ska visas. 
Listan visar upp den första bildspelsbilden samt den angivna korttexten (listningstexten) för samtliga sidor som är med i urvalet. Länkarna i urvalslistningarna leder till de ordinarie presentationssidorna. Listningssidan visas också en karta där urvalen är markerade. Markeringarna är länkade till respektive presentationssida.

Variationer på hur listan presenteras kan förekomma mellan olika webbplatser.

Bilden visar en urvalslista från Destination web.

Skapa urvalslistan i Basetool:

  • Under "Administrationsfliken" väljer du "Kanaler".
  • Klicka på "Öppna" vid önskad kanal. (Oftast har du bara tillgång till en kanal)
  • Välj "Innehåll" och där under "Urvalslistor".

 

  • Klicka på knappen "Lägg till" för att skapa en ny lista.

 

  • Fyll i önskat "Namn" på din urvalslista samt välj samt "Område".

 

  • Sök upp önskade sidor under fältet "Lägg till" och klicka på "Lägg till" -knappen. 

 

När din lista är klar har du möjlighet att ändra i vilken ordning de olika presentationssidorna ska visas genom att klicka på pilarna till höger om namnet.

Glöm inte att publicera listan.

 

För att urvalslistan ska bli synlig på din webbplats följer du instruktionerna i Umbracos lathund som finns för respektive CMS (innehållshanteringssystem) t.ex Umbraco.

Tillbaka till Innehållsförteckning