Bildens fokuspunkt

I och med att de flesta webbplatser i dag är responsiva, ställer det stora krav på hur bilder hanteras eftersom de kan visas i olika format och olika storlekar beroende på om de visas i mobil, surfplatta eller på dator.

Direktinformation

Informera dina kunder om tillfälliga händelser t.ex. rabatter eller inställda evenemang/aktiviteter

Hitta i Basetool

Basetool är utformat så att du snabbt och enkelt ska kunna skapa dina sidor med den mest grundläggande informationen men du kan göra så mycket mer. När du har skapat en sida i Basetool kanske du upptäcker att du vill ge dina kunder mer information, eller du kanske undrar vilka val och inställningar du gjort.

Koppla evenemang till en arena

När du har en verksamhet som beskriver t.ex. ett galleri eller en restaurang, kan du koppla dina evenemang till den verksamheten.