Hitta i Basetool

Basetool är utformat så att du snabbt och enkelt ska kunna skapa dina sidor med den mest grundläggande informationen men du kan göra så mycket mer. När du har skapat en sida i Basetool kanske du upptäcker att du vill ge dina kunder mer information, eller du kanske undrar vilka val och inställningar du gjort.

Kom igång

Gör så här för att registrera dig i Basetool.

Koppla evenemang till en arena

När du har en verksamhet som beskriver t.ex. ett galleri eller en restaurang, kan du koppla dina evenemang till den verksamheten.

Koppla verksamheter och paket/erbjudanden

För att en besökare lättare ska kunna ta del av ditt utbud kan du koppla samman dina sidor.