Bildens fokuspunkt

I och med att de flesta webbplatser i dag är responsiva, ställer det stora krav på hur bilder hanteras eftersom de kan visas i olika format och olika storlekar beroende på om de visas i mobil, surfplatta eller på dator.

Basetool utgår från att du vill visa så mycket som möjligt av bilden. Gör du ingen inställning av fokuspunkt, kommer fokuspunkten ligga centrerad i bilden. 

Basetool har en inbyggd funktion för ansiktsigenkänning. Det innebär att om det finns ett tydligt ansikte på bilden anpassas fokuspunkten utifrån ansiktets placering på bilden.

Gör så här för att justera bildens fokuspunkt:

  1. När du redigera en presentationssida, klickar du på ”Byt eller lägg till fler bilder”. Klicka på de tre prickarna och välj "Redigera" vid den bild du ska justera fokuspunkten.
    Flytta den blå markeringen tills du är nöjd med utsnittet av bilden i de tre förhandsvisningsvyerna till höger på sidan.
    Det finns många olika bildformat, förhandsvyerna utgör några exempel.
  2. Du kan också justera fokuspunkten på bilden när du är i bildbanken. Gå till företagets huvudmeny och välj "Bildbank", Klicka på "Redigera bild" och justera fokuspunkten.


Före ändring av fokuspunkt.


Efter ändring av fokuspunkt.

 Läs artikeln om "Bildbankens funktioner".

Tillbaka till Innehållsförteckning